Historia

Yrityksen historia alkoi vuonna 1983, jolloin Pekka Väisänen perusti Palvaamo Lihavarras Väisänen Ky :n. Yritys perustettiin Lapinlahden Taipaleeseen. Alkuvuosina keskityttiin rahtipalvaukseen ja maalaishyytelön valmistukseen. Palvaus tehtiin perinteisessä palvisaunassa, jossa lihat oli häkillä ja savunmaku saatiin leppähalloilla lämmitetystä kiukaasta. Alkuperäisessä palvaamossa oli 90 m², johon sisältyi toimistohuone, lihankäsittelytila, palvisauna ja kaksi jäähdyttämöä. Lihankäsittelytilassa oli leikkuupöytä, lihatukit, luusahat, jauhelihamylly ja keittopata.

1988 palvaamoa laajennettiin, jonka jälkeen tilaa oli n. 150 m².
80-luvulla tuotteita myytiin lähikunnissa Pekan kiertäessä myyntikonsulenttina.

1995 palvaamoa laajennettiin toisen kerran, jolloin tiloista saatiin paremmin tarpeita vastaavat. Remontin jälkeen tuotanto- ja varastotilaa oli yhteensä reilut 200 m². Näihin aikoihin alkoi alihankintatyö kainuulaiselle Palvipojat Oy :lle. Alihankintatuotteisiin kuului maalaishyytelö ja korppukinkku. Tuotevalikoiman monipuolistuminen vaati tehtaaseen selkeän tuotantokierron ja vuoden -95 laajennus toi tähän helpotuksen. Tuotteiden valmistusvaiheita ei tarvinnut tehdä enää samoissa tiloissa, vaan eri tuotantovaiheille oli erilliset tilat.

1998 siirryttiin käyttämään sähkökäyttöistä lämminsavukaappia. Nykyaikaisessa kaapissa on mikroprosessoriohjattu lämpötilan ja savustuksen jaksotus. Kaapin lämpötilaa valvotaan tietokoneella varastolämpötilojen ohella. Savustus tapahtuu savunkehittimellä, joka polttaa hakepurua ja puhaltaa siitä syntyvän savun uuniin.

2002 yrityksen yhtiömuodon muutos oli ajankohtainen, jolloin Lihavartaan rinnalle perustettiin Pekan Palvi Oy, joka toimii tuotantoyhtiönä. Nimi oli saanut alkunsa, kun Iisalmelainen ruokakauppias myi valintatiskissä maalaispalvikinkkua ”Pekan palvi” – nimellä.

Samana vuonna tiloja laajennettiin kolmannen kerran, jolloin tuotantotilat nykyaikaistettiin uusien EU –vaatimusten tasolle ja tuotantotilaa tuli yhteensä 357 m². Tehtaan tilajärjestelyjä muutettiin ja samassa yhteydessä rakennettiin uudet sosiaali- ja toimistotilat sekä kasvaneen tuotannon tarvitsemat kuiva- ja kylmävarastot.

2003 alkoi lihasäilykkeiden valmistus tilaustyönä. Säilykevalikoimaan kuuluu mm. pateet, höystöt ja täyslihasäilykkeet niin hirvestä, porosta kuin villisiastakin. Tänä päivänä tuotevalikoima sisältää alusta alkaen mukana olleet maalaispalvikinkun, rasvattoman palvikinkun, maalaislihahyytelön, sekä mm. lenkkimakkaran ja korppukinkun. Tuotteitamme myydään yhteistyökumppaneiden myymälöissä ja palvelutiskeissä ympäri Pohjois-Savoa.


Tuotantotilat

Kuvia nykyisistä tuotantotiloista.


Autoklaavi

Keittosali

Kutteri

Lämminsavukaappi

Tuotantotilat

Tuotantotilat

Tuotantotilat

Valmisvarasto